Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti Hair Area,s.r.o.. , se sídlem Zlatnická 1130/12, Praha 1, IČ: 27365191., zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u u MS v Praze oddíl C, vložka 108659 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

jméno a příjmení
e-mail
telefonní číslo

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem objednávek. Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například využitím nástrojů , které Vám nabízíme ve Vašem zákaznickém účtu, zasláním emailu na info@hairarea.com, nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Poskytovatel rezervačního systemu: Reservio, s.r.o
Případně další poskytovatelé nebo dodavatelé webových systémů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
.......
Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby
Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.